یک فنجان چای گرم

توضیح خاصی ندارم

یک فنجان چای گرم

توضیح خاصی ندارم

شاید تکراری باشه ولی شنیدنش خالی از لطف نیست، بغض تو صداش بود. شاید هم بارید. وقتی گوش میدم حالم خوب میشه، نمیدونم چرا، شاید هم بدونم چرا ولی بلد نیستم دلیلش رو بگم، شاید هم بلد باشم دلیلش رو بگم ولی قانع کننده نباشه. بگذریم ...

 

دریافت